Közvetítők

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020.04.01. napján, szerda reggel 8:00 órától előreláthatóan délután 16:00 óráig honlapunk a nyilvántartás verziófrissítésével összefüggő karbantartási munkálatok miatt nem lesz elérhető. A frissítést követően mind a szakértői, mind a közvetítői névjegyzék megújult keresési felülettel áll a továbbiakban szíves rendelkezésükre.

Türelmüket és megértésüket köszönjük.

A közvetítői névjegyzékbe történő felvételhez szükséges letölthető dokumentumokat és tájékoztató anyagokat, továbbá az adatszolgáltatási adatlapot, valamint a közvetítői szakmai képzések listáját az alábbi linkre kattintva érheti el.

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kozvetitok

Üdvözöljük az oldalon!

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján a közvetítés olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, melynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján - a vitában nem érintett, harmadik személy [közvetítő] bevonása mellett - a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.

A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.

Közvetítői eljárásra akkor van lehetőség, ha abban a felek kölcsönösen megállapodnak és azt a törvény nem zárja ki. Nincs helye közvetítői eljárásnak pld. apaság megállapítása iránti ügyekben, gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos ügyekben, közigazgatási ügyekben vagy végrehajtási ügyekben. A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a vitás ügyben igényüket bírósági vagy választottbírósági eljárás keretében érvényesítsék.

A közvetítőt a közvetítői tevékenysége során szerzett tényekkel és adatokkal összefüggésben titoktartási kötelezettség terheli. A közvetítő tevékenységéért díjazásra és költségtérítésre tarthat igényt, melynek összegében a közvetítő és a felek szabadon állapodnak meg.

A közvetítőkről és a közvetítőket foglalkoztató jogi személyekről vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokról (gazdasági társaságokról, mediációs egyesületekről, alapítványokról stb.) az Igazságügyi Minisztérium jelen közvetítői névjegyzéket vezeti.

Amennyiben tehát Ön polgári jogvitáját közvetítő igénybevételével kívánja rendezni, úgy az adatbázisból először azt kell kiválasztania, hogy természetes személy közvetítőre vagy jogi személyre van-e szüksége. A közvetítést ez utóbbi esetben is természetes személyek végzik, akik az adott jogi személy tagjai vagy alkalmazottai.

Amennyiben a természetes személy közvetítők adatbázisában kíván keresni, akkor a keresési feltételek segítségével szűkítheti a közvetítők körét a megye (Főváros) és a nyelvismeret megadásával és így kiválaszthatja az Ön lakhelyéhez, illetve cégének székhelyéhez legközelebb található közvetítőket. Amennyiben a jogi személyek között keres, úgy szintén a megye (Főváros) kiválasztásával szűkítheti a kört.

A közvetítői eljárás menetéről, az Ön jogairól és kötelezettségeiről az eljáró közvetítő fog felvilágosítást adni.

A vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, hogy a névjegyzékben szereplő közvetítők mellett más EGT tagállamban letelepedett (azaz az Európai Gazdasági Térség területén élő) közvetítő is eljárhasson egy Magyarországon folyó ügyben. Ehhez azonban az szükséges, hogy a külföldi közvetítő bejelentse a szolgáltatás nyújtás szándékát a Minisztériumnál; amely ezt a jogosultságot egy évre adja meg. A jogosultsággal rendelkezők listája az alábbi linken tekinthető meg: letöltése