Szakértők

Letölthető adatlapok

Tisztelt Felhasználó!

Ma Magyarországon a vonatkozó jogszabályok alapján igazságügyi szakértői tevékenységet döntő többségében az erre feljogosított – ebben a névjegyzékben szereplő – természetes személyek és gazdasági társaságok, illetve e célra létesített igazságügyi szakértői intézmények végezhetnek.

A névjegyzékben nem szerepelnek az igazságügyi szakértői tevékenység folytatására feljogosított állami szervek, intézmények, szervezetek; a szakértői testületek illetve azok a természetes személyek vagy szervezetek, melyek eseti jelleggel, igazságügyi szakértő hiányában adhatnak szakvéleményt.

A névjegyzékből először azt kell kiválasztani, hogy természetes személy igazságügyi szakértőre (szakértő), igazságügyi szakértői tevékenységet végző gazdasági társaságra (szakértői gazdasági társaság), vagy szakértői intézményre van-e szükség, ezt követően kerülhet sor egy vagy több keresési feltétel megadására.

A szakterületek listáját az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II.27.) IM rendelet mellékletei tartalmazzák, a rendelet megtalálható a www.magyarorszag.hu honlapon a „jogszabályok” című keresőben. Figyelemmel arra, hogy a névjegyzékben még szerepelnek szakértők 2006. előtti megnevezésű szakterületeken, a kereső valamennyi, az adatbázisban megtalálható szakterületet tartalmazza. Erre tekintettel előfordulhat, hogy Ön egy-egy olyan területen, amely 2006. előtt valamikor létezett, de a 9/2006. (II.27.) rendeletben már nem szerepel, nem talál szakértőt. Javasoljuk, hogy ez esetben hasonló, tágabb területet adjon meg a keresési szempontok között. A szakterületek mellett a névjegyzék feltünteti azt is, hogy a szakértő mióta jogosult azon a területen eljárni.

Meghatározott polgári ügyekben fokozatosan egyre szélesebb körben lehetővé válik, hogy az eljáró bíróság elektronikus úton kommunikáljon az elektronikus kapcsolattartást vállaló szakértőkkel és szakértői cégekkel. A névjegyzék az egyes szakértők és cégek adatlapjain megjeleníti, ha az elektronikus kapcsolattartást tudják vállalni, és a keresési mezőben ilyen tartalmú szűkítés is megadható.

A szakértők számára kötelező a területi igazságügyi szakértői kamarai tagság, így a névjegyzék tartalmazza, hogy az adott szakértő mely területi kamarában tag. A névjegyzékben területi kamaránként is tud keresési szűkítést megadni, a könnyebb felhasználhatóság érdekében a program jelzi, hogy az egyes kamarák mely megyék területét fedik le. Az igazságügyi szakértői kamarákról (vezetők, elérhetőség, stb.) további adatokat a www.miszk.hu weboldalon talál.

A „Közlemény” rovat célja, hogy a szakértő bővebb információt adhasson magáról és szakértői munkájáról. A szakterületekhez kapcsolódó legfontosabb kulcsszavakat tartalmazó közleményeket egy külön listából választhatja ki. Ennek segítségével – ha van ilyen közlemény – megtekintheti, hogy egy-egy szakértő milyen speciális ismeretekkel rendelkezik a szakterületén belül.

A vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, hogy a névjegyzékben szereplő szakértők mellett más EGT tagállamban letelepedett (azaz az Európai Gazdasági Térség területén élő) szakértő is eljárhasson egy Magyarországon folyó ügyben. Ehhez azonban az szükséges, hogy a külföldi szakértő bejelentse a szolgáltatás nyújtás szándékát a névjegyzék vezetőjénél; amely ezt a jogosultságot egy évre adja meg. A jogosultsággal rendelkezők listája az alábbi linken tekinthető meg: megtekint

Az igazságügyi szakértői tevékenységre és az igazságügyi szakértői névjegyzékre vonatkozó legfontosabb szabályokat az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény, az igazságügyi szakértői működés szabályait a 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet, az igazságügyi szakértők díjazására vonatkozó szabályokat a 3/1986. (II. 21.) IM rendelet, az igazságügyi szakértői szakterületeket, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételeket a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatás és vizsga szabályait a 10/2006. (III. 7.) IM rendelet, az igazságügyi szakértői alapismeretek oktatására és vizsgájára vonatkozó szabályokat a 27/2006. (X. 5.) IRM rendelet, az igazságügyi szakértői tevékenység folytatására feljogosított állami szervek, intézmények, szervezetek listáját pedig a 282/2007. (X.26.) Korm. rendelet tartalmazza, melyek a www.magyarorszag.hu honlapon a „jogszabályok” című keresőben megtalálhatók.

A névjegyzéket az Igazságügyi Minisztérium vezeti, bővebb tájékoztatást a http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/igazsagugyi-szakertok honlapon talál, vagy az iffo@im.gov.hu e-mail címen kérhet.

Reméljük, hogy nyilvántartásunk segítséget nyújt Önnek a legmegfelelőbb szakértő, illetőleg szakterület megtalálásához.